Pioniers in creatieve en sterke concepten

Arofex ontwikkelde een stevig fundament voor haar visie op webvideo: hyperlinkvideo. Aan het internet ligt de hyperlinkfilosofie ten gronde: informatie wordt gestructureerd en wordt doorzocht aan de hand van ‘hyperlinks’. Het typisch mediagedrag dat daarbij hoort is het ‘browsen’. Mensen lezen geen informatie in de diepte maar scannen informatie. Het internet is dan ook een snel en interactief medium dat de gebruiker aan het stuur zet. Arofex trekt, als uitvinder van het hyperlinkvideo concept, de wetmatigheden van het internetmedium door op internetvideo, een absolute voorwaarde voor het succes van uw webvideoproject.

Hyperlinkvideo is de beschrijving van een videofragment in doorzoekbare (‘browsable’) betekenisvolle doch korte stukken, waardoor de gebruiker zelf kan beslissen welke gedeelten van een video hij wil bekijken. Het concept laat ook toe op bepaalde tijdstippen of bij bepaalde gedragingen andere gerelateerde video’s of internetdocumenten of –activiteiten te tonen.

Om online video tot een succes te maken, heeft Arofex een aantal factoren geïdentificeerd die bij de voorstelling van een oplossing in acht worden genomen en die een leidraad vormen voor onze algemene aanpak. De succesfactoren werden afgeleid uit de internationale community en uit onze eigen ervaring.

 • de aangeboden informatie dient op maat van de doelgroep te zijn
 • de informatie moet worden geproduceerd voor het medium
 • er dient context te worden gecreëerd
 • men dient video snacking te faciliteren
 • de gebruiker dient de controle te hebben
 • men dient interactiviteit te promoten
 • men dient te volharden in zijn aanbod
 • men dient een content syndication formule te kiezen
 • het aanbod moet personaliseerbaar zijn
 • het project dient op een experimentele manier te worden geleid

Een belangrijk gedragsfenomeen voor video op het internet waar zeker rekening mee moet gehouden worden is video snacking. Gebruikers willen van alle aangeboden video’s proeven. Zij kijken achtereenvolgens naar korte stukjes video. Dit fenomeen kan worden bevorderd door:

 • het geven van gerelateerde video’s na het bekijken van een video
 • het geven van andere of gerelateerde video’s naast of onder het videoscherm tijdens het kijken
 • het zoveel mogelijk prikkels aanbieden voor andere video’s.